Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

Phật giáo - Triết học Phật

NHÂN SANH TRÍ TUỆ NHÂN SANH TRÍ TUỆ
TRÍ TUỆ LÀ NHÂN TỐ TỐI HẬU để thấu triệt chân lý. Trong tam học (giới, định, tuệ), giới và định chỉ có mục đích tạo điều kiện cho sự khai mở cuả trí tuệ. Nếu giới (sīla) có thể làm cho hành động và nói năng trở nên chững chạc, thiện ích, và định (samādhi)
07/09/17 17:00| Phật giáo - Triết học Phật|Đăng bởi:Administrator


Đại Đức: Thích Nguyên Hối nhập tự chùa Vĩnh Thái Đại Đức: Thích Nguyên Hối nhập tự chùa Vĩnh Thái
Sáng nay ngày 3/8/2017 tại chùa Vĩnh Thái xã Hoàng Giang huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra lễ bàn giao chùa Vĩnh Thái cho tân trụ trì Đại Đức Thích Nguyên Hối . Sau đây là một số hình ảnh.
03/08/17 16:18| Phật giáo - Triết học Phật|Đăng bởi:Administrator


Kinh Đại Bi - Phẩm Thiện Căn thứ 9 Kinh Đại Bi - Phẩm Thiện Căn thứ 9
Thuở xưa ngươi đã từng gieo thiện căn nơi đức Phật ấy. Dù thiện căn mỏng, nhưng không bao giờ tổn thất. Nhờ thiện căn đó mà ngươi sẽ được lợi ích, chấm dứt tất cả khổ đau, được tất cả sự an lạc. Tam tạng Pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người xứ Thiên Trúc, dịch
19/10/16 23:34| Phật giáo - Triết học Phật|Đăng bởi:Administrator