Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

TÂM THƯ Kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa Thạch Khê ( Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa )

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH THANH HÓA

CHÙA THẠCH KHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 03 /TT - CTK

 Chùa Thạch Khê, ngày 24 tháng 3  năm 2017

 

TÂM THƯ

Kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa Thạch Khê

( Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa )


Kính Bạch : Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni trưởng, Ni Sư, Đại Đức, Tăng Ni trong nước và quốc tế.

          Kính thưa : Quý cấp, Ban ngành, quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các xí nghiệp,     

                              doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

            Vào thời Hậu Lê triều (cách đây gần 600 năm) ngôi chùa Thạch Khê được con cháu họ Lê Khả và tín đồ Phật tử mọi miền phát tâm công đức xây dựng trên nền đất cổ, thuộc xã Đông Khê ngày nay. Cùng với những thăng trầm của non sông, đất nước ngôi chùa đã trỡ thành nơi gắn gửi tâm linh cho Phật tử muôn phương; nơi che trở cho tâm hồn dân tộc.

          Vào những năm 70 của thế kỷ trước, ngồi chùa Thạch Khê bị phá hủy để lấy gỗ và nguyên liệu xây dựng trường học. Đất cũng được chia cho nhân dân trong vùng.

           Năm tháng dãi dầu, can qua, binh lửa, từ 80 năm nay ngôi chùa đã bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn lại một số di vật trên nền đất cũ như: bức tường đá, bát hương, gạch, ngói... hơn nữa còn chiếc Chuông Thạch Khê được làm từ năm Đinh Mão (1927) tất cả di vật để lại “đang làm nhân chứng sống’’ cho sự hình thành ngồi Chùa. Tháng 7 năm 2016 UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Đông Sơn, đã cho phép Ban trị sự Phật Giáo Việt Nam - tỉnh Thanh Hóa cung thỉnh Đại Đức: Thích Nguyên Pháp làm chủ thi công để trùng tu xây dựng ngôi chùa Thạch Khê trên nền xưa đất cũ.

Để đại sự viên thành cần phải nhờ vào tâm đức của quý Thầy, quý Phật tử và các tu viện, chùa, cùng các cơ quan, xí nghiệp trong nước, và quốc tế.

          Nay nhà chùa khởi công xây dựng, tha thiết giử lời cáo bạch này đến các Phật tử, các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Mong nhận được sự phát tâm công đức, ủng hộ, tài trợ tịnh tài, tịnh vật,… giúp cho ngôi chùa Thạch Khê sớm được viên thành. Để có nơi tu học cho các Phật tử, nơi gửi gắm tâm linh cho tín đồ nam nữ thập phương.

Công đức của quý vị sẽ được chư Phật, chư Đại Bồ Tát,  mười phương chứng minh.

                           Xây chùa, tô tượng, đúc chuông,

                     Ba công đức ấy, thập phương nên làm.

Chúng tôi nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho quý vị luôn được hạnh phúc, an vui và che chở trong hào quang của mười phương chư Phật.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh!

           Mọi sự ủng hộ xin liên hệ Đại Đức : Thích Nguyên Pháp (thế danh Lê Viết Chưng) điện thoại : 0917.783.778;

Số TK : 3500205512550 Ngân hàng số 7 Nông Nghiệp Thanh Hóa.

 

              T/M. NHÀ CHÙA

      PHÓ TRỤ TRÌ

                                                                                                                                                                         Đại Đức: Thích Nguyên Pháp

          TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN ĐÔNG SƠN

 
Tự Thanh Nguyên