Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

TÂM THƯ (Cúng dường công đức đúc chuông tại Chùa Thạch Khê (Chùa Thượng) (Thôn 2, làng Thạch Khê Thượng, xã Thạch Khê,

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH THANH HÓA

CHÙA THẠCH KHÊ

-------------------------------

Số 04 – TT/CTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------------------


Đông Sơn, ngày 25  tháng  03 năm 2017

 

TÂM THƯ

(Cúng dường công đức đúc chuông tại Chùa Thạch Khê (Chùa Thượng)

(Thôn 2, làng Thạch Khê Thượng, xã Thạch Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa)


 

Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng- Ni.

Kính thưa: Quý Thiện nam Tín nữ, Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm…

 

Chuông hay Đại Hồng Chung là một Pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Tiếng chuông chùa theo kinh kệ, có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này liền được giải thoát, chuyển hóa nghiệp lực chúng sanh và thức tỉnh nhân tâm, bỏ ác làm lành, quay về bờ giác.

Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép : “Mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ngân lên, thì những hình phạt trong các ác đạo đều được tạm thời dừng nghỉ, chúng sanh nào đang chịu những hình phạt ấy cũng tạm thời được an vui”.

            Thiết nghĩ:    “Xây chùa, tô tượng, đúc chuông,

Ba công đức ấy thập phương nên làm”.

Để mọi người và chúng sanh đều được tận hưởng sự lợi ích an vui của tiếng chuông, Chùa Thạch Khê (Chùa Thượng) dự kiến sẽ đúc Đại Hồng Chung (đúc chuông). Nặng 1200 kg đồng .  Chúng con thiết nghĩ Phật sự trọng đại này được viên thành phải được hồng ân Tam Bảo gia hộ và sự hoan hỷ trợ duyên tịnh tài tịnh vật của Chư Tôn Thiền Đức Tăng -Ni và Quý Thiện nam -Tín nữ Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm…

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị

“Thân tâm thường lạc, kiết tường như ý nguyện.”

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát
 TM. Chùa Thạch Khê

Phó Trụ Trì

 

   (đã ký)

 

ĐẠI ĐỨC:  THÍCH BẢN PHÁP

 

Mọi sự ủng hộ xin liên hệ :

Đại Đức : Thích BẢN Pháp (thế danh Lê Viết Chưng)

Số điện thoại : 0917.783.778;

Số TK:  3500 205 512 550    Ngân hàng số 7 Nông Nghiệp Thanh Hóa.

 

 

Kết quả hình ảnh cho đại hồng chung

 
Thanh Nguyên