Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

Đại Đức Thích Nguyên Pháp - BTS Phật Giáo Đông Sơn

Đại Đức Thích Nguyên Pháp - Tái thiết chùa Đông khê những ngày đầu:

TRANG THÔNG TIN BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO ĐÔNG SƠN

Địa chỉ:  Đông Khê - Đông Sơn - Thanh Hóa
Đại Đức Thích Nguyên Pháp - TB hỗ trợ học đường - TB VH GHPG - TP.Thanh Hóa
Mọi đóng góp xin gửi về theo địa chỉ: Chùa Bái Chăm Thanh Hóa - ĐT: 0917.783.778
STK:  Lê Viết Chưng : Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam / AGRIBANK: 3500205512550

Chùa Đông Khê