Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

Ban trị sự Phật giáo huyện Đông Sơn. Tổ chức đi chúc mừng giáo sứ Toàn Tân xã Đông Tiến , huyện ĐôngSơn.

 Ban trị sự Phật giáo huyện Đông Sơn. Tổ chức đi chúc mừng giáo sứ Toàn Tân xã Đông Tiến , huyện ĐôngSơn.
Đại Đức Thích Bản Pháp làm trưởng đoàn. 
Cùng Clb Ttnpt chùa Bái Chăm và Đạo tràng chùa Mã yên. 
Đã chúc mừng Linh Mục Trịnh Quang Tịnh. Nhân ngày chúa giáng sinh 2017
 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng
 
 
 
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà
 
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà
 
Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Nguyễn Kiên - Thanh Nguyên