Hỗ trợ trực tuyến

  • 0917.783.778

Bản đồ chỉ đường

200 xuất cơm chay phát tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khoa Ung biếu.

Ngày 10 tháng 12 năm 2017. 
Đại Đức Thích Bản Pháp Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Đông Sơn,  cùng cô Lê Thị Thu chủ tịch công ty vàng bạc Phú Đô , cùng các em clb ttnpt chùa Bái Chăm đã nấu 200 xuất cơm chay tại chùa Bái Chăm. Phát tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khoa Ung biếu.
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
 
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
 
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng
 
 
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi
 
 
 
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
 
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
 
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
 
 
 
 
 
nguyễn kiên